FYSICA VAN SAMENWERKING logo
ONTDEKKERS VAN KRACHTENFUSIE
 
 

  • Filosofie
 
 DE VIJF ELEMENTEN VAN SAMENWERKING

Het duiden van de kenmerken van een samenwerkingsverband kan gebeuren aan de hand van vijf onderling samenhangende elementen.

Een goed samenwerkingsverband kent:

  1. Een motief: de drijfveer achter de samenwerking;
  2. Een vermogen: de bundeling van krachten;
  3. Een opgave: de taak of taken die je gezamenlijk wilt volbrengen;
  4. Een gevoel van gemeenschappelijkheid: datgene waardoor de partijen zich onderling verbonden voelen;
  5. Een manifestatie: de verschijningsvorm van het samenwerkingsverband.

Het moge duidelijk zijn dat de hierboven genoemde vijf elementen in elk samenwerkingsverband een specifieke invulling zullen krijgen. Zo kan voor elk samenwerkingsverband een eigen profiel worden gemaakt door naar de verschijningsvorm van de vijf elementen te kijken. Het zal dan blijken dat daarin telkens een bepaald kenmerk sterker naar voren zal komen dan andere. Een profiel bestaat dan uit de combinatie van de vijf dominante kenmerken.

Samenwerking is er altijd op gericht om iets tot stand te brengen en/of een verandering te realiseren. Daarom zijn de 3 D's van dromen, durven, doen , zoals die o.a. door Ben Tichelaar worden gehanteerd in zijn analyse van verandermanagement, zonder meer van toepassing. Als je dit echter samen met anderen doet dan moeten we daar de 2 D's van dragen en delen aan toevoegen. Zo kunnen we de vijf elementen van een goed samenwerkingsverband, zie boven, ook met deze vijf D's aanduiden.