s FYSICA VAN SAMENWERKING
 
FYSICA VAN SAMENWERKING logo
ONTDEKKERS VAN KRACHTENFUSIE
 
 

  • Filosofie
 
 Fysica van Samenwerking is een open expertisenetwerk van professionals, die zich betrokken voelen bij het realiseren van maatschappelijke krachtenfusie.

Zij delen en bundelen hun kennis en praktijkervaringen en benutten die bij het ontwikkelen van nieuwe concepten, methoden en instrumenten, die helpen synergie tussen de vier basiskrachten in de samenleving (gerepresenteerd in het 4B-model) tot stand te brengen.

Leden van het expertisenetwerk participeren vanzelfsprekend in de activiteiten.