FYSICA VAN SAMENWERKING logo
ONTDEKKERS VAN KRACHTENFUSIE
 
 

  • Filosofie
 
 INITIATIEF

Vanuit de kring van auteurs van de boeken Fysica van Samenwerking 1 en 2 is in 2007 het initiatief genomen om met de oprichting van een stichting onder dezelfde naam een voertuig te hebben om het gemeenschappelijke gedachtegoed verder te ontwikkelen, te verspreiden en toe te passen in de praktijk.

Het thema 'Samenwerking' kan zich nog altijd verheugen in een grote belangstelling. Op veel plaatsen wordt in de praktijk de samenwerking ook gezocht en vindt er kennisontwikkeling plaats. De Stichting wil deze kennis bundelen en uitdragen, omdat de initiatiefnemers het vermogen tot samenwerken zien als een belangrijke competentie voor de samenleving in de 21e eeuw. Zij verwachten dat bij uitstek co-creatie en maatschappelijke krachtenfusie daarin een grote rol gaan spelen.

De stichting is een open netwerk van professionals die actief zijn op het werkterrein van de stichting en opereert vanzelfsprekend op non-profit basis.