FYSICA VAN SAMENWERKING logo
ONTDEKKERS VAN KRACHTENFUSIE
 
 

  • Filosofie
 
 DE ESSENTIE: wat is de kern van samenwerken?

Mooie woorden hebben we genoeg, het gaat erom dat de woorden de lading dekken. Wat die lading betreft, de Dikke Van Dale geeft ons een tweetal omschrijvingen voor het begrip 'samenwerken':

  • 'met elkaar, met verenigde krachten, werken'
  • 'gemeenschappelijk aan een zelfde taak werken'
In de eerste omschrijving ligt het accent op 'samen'; in de tweede op 'werken'.
Als mensen vanuit verschillende invalshoeken willen werken aan een zelfde taak, dan hebben zij daar uiteraard een drijfveer voor. Een praktische reden kan zijn dat je door de krachten te bundelen gemakkelijker iets tot stand kan brengen. Een krachtiger drijfveer vloeit voort uit het bestaan van een zekere vorm van gemeenschappelijkheid. Die gemeenschappelijkheid biedt de beste basis om een gezamenlijke opgave te formuleren om vervolgens tot een arrangement te komen waarin de beoogde samenwerking zich zal manifesteren.

Samenwerking heeft alleen zin als die voor de deelnemers een meerwaarde oplevert. Een meerwaarde waarin alle partijen delen. Een meerwaarde die bovendien groter is dan wat de partijen afzonderlijk zouden kunnen bereiken. Die meerwaarde zal door de deelnemende partijen beoordeeld worden vanuit zowel hun individuele als collectieve voorkeuren. Vanzelfsprekend voelen we collectieve voorkeuren ook als individu; ze hebben immers betrekking op wat je belangrijk vindt voor de gemeenschap waar je deel van uitmaakt.

Als je daadwerkelijk verantwoordelijkheid voor die gemeenschap wilt nemen dan helpt het wanneer je ontdekt dat anderen dat ook willen doen. Dat vormt dan een prima drijfveer voor samenwerking. Die wordt nog eens versterkt als de individuele en collectieve voorkeuren in elkaars verlengde liggen.

Willen we maatschappelijke meerwaarde scheppen dan is samenwerking in veel gevallen de voor de hand liggende weg. Met het concept van Krachtenfusie spelen we op met name dit gegeven in.