FYSICA VAN SAMENWERKING logo
ONTDEKKERS VAN KRACHTENFUSIE
 
 

  • Filosofie
 
 DOEL VAN DE STICHTING

De stichting richt zich op het bijeenbrengen van kennis over vormen van samenwerking die worden ingezet om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Die kennis wordt ingebracht door professionals die daar in de praktijk mee te maken hebben.

Zo ontstaat een gezamenlijk gedachtegoed dat binnen de stichting wordt geborgd en voorzien van een theoretische basis.

Het streven is er op gericht om dit gedachtegoed in de praktijk toepassing te laten vinden.

De statutaire doelstelling luidt daarom:

Het initiëren, begeleiden en/of bevorderen van 'maatschappelijke krachtenfusie': het organisch samenwerken van de vier basiskrachten in de samenleving -gerepresenteerd in het 4B-model als Burgers, Bedrijven, Bestuurders en Bureaucraten, teneinde complexe maatschappelijke vraagstukken slagvaardig tot een oplossing te brengen en maatschappelijke meerwaarde te creëren.