FYSICA VAN SAMENWERKING logo
ONTDEKKERS VAN KRACHTENFUSIE
 
 

  • Filosofie
 
 ONDERSTEUNING JONGE KLIMAATBEWEGING

De regering, geadviveerd door het Klimaatberaad, stelde eind 2019 beleid vast om in 2030 ambitieuze klimaatdoelen te realiseren. Vanuit het perspectief van de stichting Fysica van Samenwerking valt op dat dit beleid tot stand is gebracht met behulp van de gangbare 'triple helix'-aanpak van publiek-private-samenwerking met inbreng van kennis-instellingen.

Op grond van onze ervaringen stelt de stichting dat het onwaarschijnlijk is dat de gestelde klimaatdoelen op deze wijze zijn te realiseren. De reden daarvoor is dat de 'eindgebruiker' niet actief betrokken is geweest bij de vorming van het beleid en zich daarom ook niet mede-verantwoordelijk voelt. Daarmee ontbreekt een belangrijke voedings-bodem voor doorbraakinnovaties, terwijl deze wel nodig zullen zijn om het beoogde resultaat te kunnen boeken. Met de 4B-aanpak, waar de stichting pleitbezorger van is, kan in deze lacune worden voorzien. Daarmee worden de beste voorwaarden geschapen voor het bereiken van gestelde klimaatdoelen.

JONGEREN ALS DRIJVENDE KRACHT

Voor het omgaan met klimaatverandering is er een duidelijke groep 'eindgebruikers' aan te wijzen: de Jongeren. De stichting Fysica van Samenwerking heeft zich recent verbonden met de 'Jonge Klimaat-beweging' om samen een aanvullend klimaatproject te initiëren en dat de komende jaren uit te voeren.

De Jonge Klimaatbeweging vertegenwoordigt hierin de 'eindgebruiker' en treedt op als initiatiefnemer van het project. De stichting ondersteunt het project en brengt de expertise rond de krachtenfusie tussen de vier basiskrachten in. Samen nodigen zij representanten van de 4B's uit om in het najaar van 2020 het project 4B-breed nader vorm te geven.